Nu har jag i egenskap av ögonvittne blivit intervjuad av SJ:s utredare. Men jag fick också en del svar själv.

  • Det finns inga övervakningskameror som fångat in händelsen.
  • Han tror att utredningen tar ett par månader
  • Och så tror han inte att det pågår någon polisutredning. ”Varför skulle det göra det? …”

Jag avbryter honom när han ska börja förklara ansvarsfördelningen och menar att bara för att ansvaret är fördelat på flera aktörer kan man väl inte bara sopa undan det?

Man måste väl ändå rättsligt kunna pröva var och ens juridiska ansvar vid olyckan?

Och ligger det verkligen inte i polisens uppdrag att utreda om sådant åtal ska väckas?

Apropå, ansvar… Vet ni att perrongen skrapades rent först natten till igår – en vecka efter olyckan! Dock har jag haft kontakt med presschefen på Jernhusen och det är inte som jag tidigare fått berättat och skrivit att Jernhusen har ansvar för snöröjningen.

– Jernhusens ansvar är stationshuset och den mark vi äger runtomkring, vilket brukar vara en väldigt snäv bit runt själva huset. Ett par meter eller så, lite olika beroende av ort. Vad gäller perrongerna och angöringarna till och från perrongerna, exempelvis trappor, hissar och rulltrappor så är det Trafikverket som ansvarar för underhållet i hela landet. Det undantag som finns är att i Stockholm har SL städansvar på de perronger där pendeltågen avgår ifrån, förklarar Cecilia Granath.