De dokument som visar att SJ sagt en sak till Transportstyrelsen och en annan till resenärerna spär på misstankarna om att företaget hela tiden velat bagatellisera olyckan.

När SJ går ut i högtalarna och meddelar att kvinnan som halkat inte är allvarligt skadad vet de att det är en lögn. På anmälan (klicka för större bild) till Transportstyrelsen betecknas den skadades tillstånd som ”allvarligt”.

Uppgiften om att hon klarat sig bra ropas ut även på andra tåg och på det tåg som slutligen tog Eskilstuna-resenärerna hem. Uppgiften är också den som vid flera kontroller förmedlas av SJ-personal flera dagar senare.

Jag har varit i kontakt med Transportstyrelsen och de är osäkra på om det var vid första anmälan 18.29 eller vid kompletteringen 18.42 som uppgiften ”allvarligt skadad” uppgavs. Men de är säkra på att det var vid något av de tillfällena.
Trafikverket inkom med sin anmälan 18.39.

Gången är så att det är personal på plats som rapporterar till SJ:s säkerhetsjour som i sin tur rapporterar till Transportstyrelsen.

Bilden nedan tog jag 18.40. Då var alltså räddningstjänsten på plats, men ännu inte ambulansen. Efter det gick jag med ett par pauser, bland annat för samtal med andra resenärer, framåt i tåget och satte mig för att tänka. Det var då beskedet från SJ i högtalarna första gången kom att kvinnan inte hade skadat sig allvarligt – alltså efter att personalen först rapporterat motsatsen till säkerhetsjouren som i sin tur berättat det för Transportstyrelsen.

Intressant är också att olyckshändelsen uppges ha inträffat klockan 18.20 (det som också var utsatt som ”ny tid”) trots att det i SJ:s egna loggar står att tåget började rulla 18.19.

Uppdaterat, kl 21.13: Glömde kommentera ”Beskrivning av händelsen”:

En person försöker att springa ikapp SJ AB:s tåg för att hinna med och personen hamnar mellan tåget och plattformen. Olyckan inträffade på spår 11 på Stockholms c. Enligt räddningstjänsten på plats är personen troligen svårt skadad.
Kompletterande uppgifter 110222: Tåget bestod av lok och personvagnar. Enligt uppgift har personen försökt ta sig ombord på tåget i den resandedörr där avgångssignaleraren befann sig för avgångsproceduren. Oklart om resenären sprang efter tåget.

… trots det fortsätter SJ:s personal, som tidigare beskrivits på den här bloggen, säga att så var fallet.  

Missa inte intervjun med Transportstyrelsen: Därför slipper SJ rättslig prövning.