Inkompetens ligger bakom att Trafikverket och SJ sällan prövas rättsligt.
Det säger Transportmyndigheten i dag.

Transportmyndigheten har regeringens uppdrag att vara tillsynsmyndighet både för Trafikverket och för järnvägsföretag – i det här fallet SJ.
Stig Brahn, enhetschef för Järnvägsavdelningen på Transportmyndigheten medger, att de inte lägger sig i hur själva utredningen görs.
– Vi granskar snarare i efterhand.

Hur ofta då, det måste ju röra sig om flera hundra fall per år?
– Vi begär in uppgifter om en handfull fall per år i syfte med att se om man vidtagit tillräckliga åtgärder och gått till botten med orsaker som kan ha orsakat olyckan.

Hur ofta prövas järnvägsbolagen och Trafikverkets ansvar rättsligt?
– Inte ofta.  Min uppfattning är att det är få inom rättsväsendet som har tillräckliga kunskaper inom järnvägslagstiftningen.

Stig Brahn berättar att det finns tillfällen när Transportstyrelsen går vidare till polis och åklagare.
– Men det är väldigt sällan som det leder till något vidare.

Borde inte ni se över rutinerna för de gamla tågen, de med lok och en dörr där konduktören ska gå in efter att denna gett startsignal?
– Där ligger ansvaret helt och hållet på respektive järnvägsföretag. I och med att det finns så många fordon ska företagen själva ska ha regler för bemanning och hur proceduren går till. Det är omöjligt för oss att reglera, eller kräva att vi ska ha större expertkunskap om hur det ska gå till än företagen själva.