SJ inser själva sina problem och gör vad de kan för att åtgärda dem.
Det är infrastrukturministers standardsvar på frågor om hur SJ sköter sitt arbete.
Ja, förutom när det gäller olyckor. Då svarar Catharina Elmsäter Svärd (M) att hon är för dåligt insatt.

Från och med 2012 införs en ny avgift för den som orsakar problem i tågtrafiken. I stället för att alla får betala lika mycket av förseningskostnader och liknande ska varje företags ansvar utredas mer noggrant.
– Det blir lättare att koppla ansvar till åtgärder. Fler kommer vara intresserade av att ta reda på vem som verkligen orsakade störningen.
Catharina Elmsäter Svärd har först inte hört talat om olyckan när en 25-årig tjej klämdes och föll ner mellan rullande tåg och perrong.

Litar du på att SJ gör sina utredningar korrekt?
– Jag har personligen inte haft någon anledning att tro att de inte skulle göra det. Men jag har ju inte tittat på massa olyckor. Det har inte kommit till mig på det sättet.

Därför vill hon inte heller kommentera om det verkligen är ett bra sätt att låta SJ och Trafikverket själva utreda olyckor.
– Jag vet för lite om hur det går till.

Men olyckor inträffar på grund av fel information, stressiga situationer mellan tåg. Borde du inte vara insatt i det?
– Det är säkert mycket som jag borde satt mig in i. Men just den frågeställningen har aldrig varit aktuell för mig.

Enhetschefen för järnvägsavdelningen på transportstyrelsen säger att för få inom rättsväsendet kan järnvägslagen. Att det är därför Trafikverket och SJ så sällan prövas juridiskt…
– Det kanske är så, jag vet inte?

Tycker du att det är viktigt att de ställs till svars?
– Ja men så är det väl alltid, att rätt person eller instans utkrävs rätt ansvar. Men jag är för dålig på de frågorna om olyckor. Det är första gången jag hör det nu från dig faktiskt.

Har du koll på hur SJ personal mår?
– Jag har ju sett deras reklamfilm gjord med glimten i ögat. Jag är rätt medveten om att många som jobbat ombord på SJ:s tåg under vintern har haft det stressigt, att kunna räcka till för allas frågor.

Vad gör regeringen för att underlätta för SJ:s personal?
– Det är en fråga för bolaget självt. Men en viktig faktor är att vi får ett bra flöde när det gäller information mellan tågoperatörer och infrastrukturförvaltare.

Till sist, kan du ärligt säga att du har 100 procentigt förtroende för SJ:s ledning?
– Vilken fråga. Min uppfattning är ändå att de gör det bästa som de kan.

Så du svarar ja, trots kaoset de senaste åren?
– Jag svarar varken ja eller nej på den frågan. Jag ser ändå att de ser situationen. De är inte heller nöjda med läget och arbetar för att förbättra.

Så var vi där igen, på standardsvaret. För övrigt samma svar som ges på frågan om SJ gör tillräckligt för att byta ut gamla tåg, med gamla och farliga system.