1) Allt tyder på att Therese Johansson inte kom springandes efter tåget.
2) Trafikverket gör ingen egen närmare utredning, men de är överens med SJ om att halkan är den ”centrala” orsaken till olyckan.
Det säger SJ:s utredare* som också tror att polisen ”har viktigare saker att syssla med” än att undersöka den här olyckan.

Ytterligare en eller två månader behövs för att SJ:s utredning ska bli klar. Några vittnen, däribland Therese själv, återstår att höras. Men redan nu kan utredaren* konstatera att Therese Johansson inte sprang efter det rullande tåget och att det som sagts i flera SJ-utrop alltså varit fel.
– En av sakerna som däremot inte är klargjort än är om hon halkade på perrongen eller på trappsteget, säger utredaren* på telefon.
I samtalet är han tydlig med att hon inte sprungit efter tåget, men det är en uppgift som han sedan korrigerar via mejl:

”Jag vill justera mitt kategoriska uttalande tidigare: Jag kan inte med säkerhet säga att tåget inte hade börjat rulla när kvinnan beslöt sig för att åka med. Mycket tyder på att tåget inte hade börjat rulla, men det är inte klarlagt än.”

I mejlet skriver även utredaren*:

”Vidare önskar jag att du vänder till vår presstjänst i fortsättningen i frågor som rör utredningens fortlöpande. Den blir klar när den blir klar. Jag kan meddela dig när den är det, men jag kan inte garantera att du kommer att få ta del av den. Det beslutet fattas av vår trafiksäkerhetschef.”

Senare har jag pratat med chefen för SJ:s trafiksäkerhet Lars Svensson som säger att resultatet kommer bli offentligt, men förmodligen inte hela utredningen.

I telefonintervjun med utredaren* frågar jag om han vet hur Trafikverket gör med sin utredning.
– De följer vår. Jag pratade med deras utredare häromdan. Vi har lite kontakt, men de gör ingen närmare utredning.
– Alltså, de kan i nuläget inte hitta, vad ska jag säga..? annat än… Vi är ganska överens om att det är halkan, isbildningen som är ganska central i det här. Men vad som brustit där, det får deras utredning visa i sådant fall.

Vet du om polisen gör någon utredning?
– Nej. Varför skulle de göra det? Polisen gör utredning om man misstänker att det föreligger ett brott. Men det kan man ganska snart konstatera att det inte gör här. Det kan möjligtvis vara så att det brustit i rutiner, men det finns ju inget lagbrott, att någon med berått mod skulle gjort någonting. Att ha brister i snöröjning, om det nu är det … jag har svårt att se att det föreligger något brott i det. Jag tror att polisen har viktigare saker att syssla med, säger utredaren*.

Fotnot: Polisen har nyligen inlett en utredning.

* Uppdaterat 28 april: Jag har gått med på utredarens önskemål om att ta bort hans namn eftersom han inte anser sig vara en offentlig person.