Säkerhetsnätet som ska granska olyckor kan vid första anblick verka förtroendeingivande. Infrastruksturförvaltaren och järnvägsföretaget har med Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet ansvar att utreda olyckor och tillbud. I särskilda fall gör även Statens haverikommission och polisen utredningar.

Det låter bra. Men i verkligenheten kan det betyda att en utredare med starka band till en av aktörerna ensam står för historieskrivningen.

För snart två veckor sedan berättade jag att SJ:s utredare* avslöjat att Trafikverket inte gör någon närmare utredning. Detta trots att Trafikverkets driftområdeschef Lars Schyllander i samtal med mig betonat vikten av att de och SJ gjorde varsin utredning.

Direkt efter samtalet med SJ:s utredare ringde jag upp Trafikverkets Lars Schyllander igen för att kolla om uppgifterna stämde. I slutet av samtalet bad han mig återkomma om ett par dagar när han hade kunnat kolla upp detaljerna med utredarna. Sedan dess har jag sökt Schyllander ett tjugotal gånger och även på telefonsvararen bett honom återkomma.

Det har han inte gjort.

Men så här gick samtalet för två veckor sedan:

Hur går utredningen?
– Nu har inte jag fått det sista här. Jag vet att efter det att det samtalet vi hade tog jag kontakt med utredarna och bad dem titta djupare, så att vi verkligen får med så mycket som möjligt av det här. Det har de gjort, sen har inte jag sett resultatet än. Det brukar jag få när det är klart att skriva på så att säga. Då brukar vi gå igenom det och se om det är något speciellt och några åtgärder vi borde vidta. Sen brukar vi även få med polisens rapport när det är sådana här otäcka händelser, naturligtvis.

Jag har fått höra att ni mest lutar er mot SJ:s utredning?
– Så går det ju inte till. Vi har en egen utredare. Sen samarbetar ju de här utredarna ofta. Men det är inte så att vi kopierar varandra. Ibland har vi ju absolut inte samma bild.

Ja, för du betonade ju hur viktigt det var att ni varsina utredningar…
– Absolut, så är det – det är jätteviktigt.

Varför har inte kontaktat vittnena?
– Jag kan inte svara på det nu. Det låter konstigt i sånt fall. Det var en av de sakerna som jag lyfte tydligt med dem att vi skulle stämma av med så många vittnen som vi kunde göra för att få så bra bild som möjligt av vad som hänt.

SJ:s utredare säger att ni inte gör någon närmare utredning?
– Det tror inte jag stämmer. Men om han säger så får väl jag kontrollera det i sådant fall. Men det tror inte jag stämmer riktigt. Jag tror inte att det är så om jag ska vara ärlig. Och om det är saker som skiljer är det ju oerhört viktigt att man kollar på det.
– Jag ska kolla upp var vi är i utredningen så kan väl du höra av dig om bara någon dag, om det är okej för dig?

Det är okej för mig, men sedan dess har Lars Schyllander alltså gjort sig oanträffbar.

Behöver jag ens nämna att jag som ögonvittne inte har blivit kontaktad av Trafikverkets utredare?

* Uppdaterat 28 april: Jag har gått med på utredarens önskemål om att ta bort hans namn eftersom han inte anser sig vara en offentlig person.