Det är bara Trafikverkets fel att Therese klämdes mellan det avgående tåget och perrongen på Stockholms central den 14 februari 2011.

Det slår SJ fast i sin utredning som nu är klar.

 

I högtalarsystem, bland annat på ett fullsatt tåg till Eskilstuna, har SJ gett Therese skulden till olyckan. Men den utredning som visar att hon står utan skuld vill man inte lämna ut publikt – inte ens en sammanfattning. Det enda SJ går med på är att presstjänsten svarar på mina frågor.

– Utredningen har visat entydigt att det fanns brister i halkbekämpningen, säger Thelma Henrysson på SJ:s presstjänst som fått i uppgift att besvara frågor kring utredningen av olyckan med Therese.

Utredningen är omkring 30 sidor och innehåller förutom tekniska uppgifter vittnesmål från SJ-personal, ögonvittnen och personal från ett annat tågbolag som stod inne på spår 12, den sida av plattformen där Eskilstunatåget egentligen skulle avgå från.

Men trots det kaos som rådde på perrongen vägrar SJ ta något ansvar för olyckan.

– Det var tjockt med snö och is och det var skälet till att hon ramlade. Det är Trafikverket som har brustit i det som de ska göra. Det måste vara rena plattformar så att man inte kan halka, säger Thelma Henrysson.

Hon berättar att personalens agerande, kompetens och en noggrann kontroll av hur avgångsproceduren gått till ingår i utredningen.

– Man kollar väldigt mycket och allt har visat att det var ingenting som falerade där.

Så det finns inga anmärkningar på hur avgångssignaleraren bemötte kunderna?

– Avgångsproceduren följer en viss rutin och ska göra det av säkerhetsskäl, hon var upptagen med den och svarade inte på en gång, och det var väl då som Therese valde att gå på och då halkade hon. Det har man naturligtvis också tittat på – det finns med i utredningen.

Och där sker inga förändringar. En avgångssignalerare har ju ändå satts i den situationen att hon inte kan svara kundernas frågor?

– Nej, proceduren följde rutinerna.

Ingenting om att man ska avbryta proceduren om det är den typen av kaos på perrongen som det var i det här fallet?

– Nej, det är en omständlig procedur där man har kontakt med varandra och den görs hundratals gånger per dag. Det är väldigt klara bestämmelser för hur det ska gå till. Men olyckan har inte med det att göra.

Trafikverkets utredning visar att det var många olika faktorer…

– Vår utredning är entydig och vi har påtalat för Trafikverket att plattformarna måste vara rena från snö och is eller ordentligt sandade.

Hur hanterar ni att SJ gått ut i högtalare med fel information?

– Det finns inte med här. Det är själva olyckan som är utredd.

Så SJ struntar i att de gått ut med fel uppgifter?

– Nej, det struntar man inte i. Men det kan handla om att man inte hade full information i början, det hade ju ingen. Men Therese fel har det aldrig varit.

Men flera veckor efteråt hänvisades det till den här olyckan och sades att hon kommit springande efter tåget?

– Det har hon inte gjort, och det har utredningen visat. Det är helt klartgjort att det var på grund av halkan.

Vad gör ni för er kund nu?

– Jag vet inte. Jag vet bara att när hon åkte in på sjukhus så hade vi kontakt med henne flera gånger varje dag. Om de har kommit överens om någon ersättning eller så vet inte jag. Jag vet däremot att alla var väldigt berörda av det här och kände mycket med henne, och det gör vi fortfarande. Det är väldigt trist när en olycka händer.

Enligt mina uppgifter hörde SJ av sig ett par gånger i början och sedan inget mer?

– Jag talade med den som hade kontakt med Therese och hennes familj och de hördes mycket i början och sen kom de överens om att familjen skulle höra av sig igen om det var något mer. Det beror inte på någon ignorans, det var man överens om. Jag vet att det var väldigt mycket samtal i början och så gör vi alltid.

Har hon någon möjlighet till någon ersättning?

– Jag tycker att Therese ska ta kontakt med SJ. Vi har alltid nära kontakt med kunderna och försöker hjälpa till om det är något vi kan göra, så gör vi ju det.

Det här med att din kollega på SJ:s presstjänst sagt till Eskilstuna-Kuriren att det kan ha misstagits för ett självmordsförsök?

– Jag har inte hört just det, men det låter som ett idiotiskt uttalande. Det är vad jag kan säga.