I dag gör Expressen berättelsen om Therese. Jag tycker att de har sammanfattat det bra och att mamma Irene säger bra saker och är duktig som orkar.

Tack vare Expressens spridning är vi nu i ett läge där lika många människor som fått helt fel bild av händelsen nu fått det jag som ögonvittne vet är rätt.

Expressen har också med nån uppgift som jag inte fått med så läs gärna deras artikel också!

Dock saknas en uppgift som är anmärkningsvärd och som jag inte har berättat tidigare. Hissen på centralstationen fungerade inte. Det tvingade personalen från räddningstjänsten till en vådlig färd med båren i rulltrappan.

Det belyser också det faktum att det är inte en persons fel som ligger till grund för den här tragiska händelsen.
Trafikverket, Jernhusen och inte minst SJ har ett stort ansvar.

Therese då? Många kommentarer på Expressen sårar nu familjen genom att ge Therese skulden. Då tycker jag att man sätter olyckans orsak till ett för sent stadie.

Therese skulle aldrig behövt välja mellan pest eller kolera – att behöva vänta ytterligare vem vet hur länge till nästa tåg eller hoppa in genom en dörr som kanske kunde tänkas vara lite väl trång och på ett tåg som eventuellt rullade. Ett vittne är säker på att tåget inte rullade, de flesta andra, däribland jag, vågar inte helt säkert säga det ena eller andra.

Hade SJ och Trafikverket skött sina uppgifter att informera på ett tydligt sätt (på skyltar, tavlor, muntligt eller genom att svara på frågor) att just det tåget skulle gå till Eskilstuna hade insteget till vagnen kunnat ske i lugn och på ett tryggt sätt.
Hade Jernhusen skött snöröjningen bättre hade Therese, kanske, inte halkat.

Det måste finnas en förståelse för att alla dessa brister förväntades konduktören rädda upp. Det är höga krav som SJ-Jernhusen-Trafikverket ställer på en enskild människa.

Men att lägga den stora skulden på Therese är fel.

Nu till fortsättningen…

Jag kommer i natt att lägga ut ett starkt vittnesmål från de allra närmaste vittnena till olyckan. Jag hoppas också kunna få tid under helgen att skriva ner Statens haverikommissions förklaring till varför de inte utreder ärendet.

Vidare borde det här göras:

  • Ställa chefen för SJ:s säkerhetsavdelning till svars för alla ovan nämnda brister.
  • Kolla om det finns övervakningskameror som har bilder från olyckan.
  • Få klarhet om polisen har en pågående utredning. Jag har sökt samordningen på Norrmalm säkert tjugo gånger utan att få svar. De om några ska veta om ärendet finns någonstans. Diariet har jag kollat med och de har ingen notering. (Trots min anmälan, och att det enligt alla man frågar ingår i rutinerna att polis ska kopplas in när en person skadats).
  • Intervjua konduktören. Jag har all förståelse i världen om hon inte vill prata, men som som jag skrev tidigare är hon också ett offer som verkligen har en viktig berättelse att vittna om sin arbetssituation.
  • Fråga Transportstyrelsen, som är övervakningsmyndighet för SJ:s utredning, hur säkra de känner sig på att internutredningen blir bra gjort och om det verkligen är ett bra system.

Kan säkert finnas fler saker, men det är de jag spontant tänker på just nu. Vill du hjälpa till är du välkommen. Om du inte är journalist och publicerar svaren under en annan ansvarig utgivare först är mitt krav att du har intervjun inspelad, eller på något annat sätt kan styrka uppgifterna, för att publicera här.

Men som sagt, ta gärna ansvar för någon av punkterna ovan! Om du vill får du gärna berätta i kommentarsfältet att du gör det!