Säkerhetschefen Lars Svensson bekräftar bilden av att SJ inte tycker att fristående vittnesmål, vid sidan om Trafikverkets och SJ:s egen personal, är prioriterat.

”Vid något enstaka fall” kunde det ha varit bra att fånga någon resenär, säger han.

När jag pratade med Lars Svensson, trafiksäkerhetschef på SJ, för ett par veckor sedan tyckte han inte att utredningen av olyckan på Stockholm Central den 14 februari tog orimligt lång tid. Den vanliga utredningstiden är 2–3 månader.

– Teknik ska granskas och sen är det massa samtal med berörd personal. Då är det inte otänkbart att det tar uppemot fyra månader.

Och det är inte ett sätt för att olyckorna ska falla i glömska?

– De faller inte i glömska.  Det brukar ta den där tiden för att få tag i folk, sätta samman en rapport, verifiera att det stämmer och så vidare…

Borde det inte vara rutin att samla in vittnesuppgifter?

– Det är en del i utredningsarbetet att utredaren överväger vilka som var med omkring olycksplatsen och som man intervjuar.

Men om man inte samlar kontaktuppgifter på vittnen är det ju inte så lätt att få tag på dem sen?

– Normalt har inte det varit något problem. Men sen kan det väl vid något enstaka fall, speciellt om det är nån resenär kanske som man velat fånga. Egen personal och Trafikverkets personal är ju lättare att få tag på.

– Principiellt har det inte under alla år varit något problem och därför har vi inte satt det i system.

Kommer utredningen bli offentlig?

– Nej inte hela utredningen, men naturligtvis kommer vi sammanfatta den och presentera något slags resultat – det brukar vi göra.

Både ni och SJ:s utredare fick ganska snabbt klart för er att tjejen inte sprang efter tåget. Ändå spreds den informationen flera veckor efter olyckan. Inget som ni kunde gjort för att stoppa ryktesspridningen?

– Ingen kommentar. Det får utredningen visa. Jag har inte hört det tidigare.

I samtal med mig säger SJ-personal att avgången med de gamla tågen är orolig. Men att det skulle vara en osäker situation håller inte Lars Svensson med om.

– Avgångsproceduren vi har upprepas oerhört många gånger och anses som säker. Den är accepterad. Alla i branschen har den i olika former.

På frågan om han alltså ignorerar SJ-personals oro säger Lars Svensson att det är svårt att kommentera när det kommer från en journalist och inte direkt till honom. Men han har svårt att tro att det ska vara någon utbredd oro.

­– Vi har en procedur som känns säker. Vi har fortbildningar varje år där vi tar emot synpunkter och diskuterar de här sakerna. Kan de förbättras så kan de ju det, men just nu är den säker.

Lars Svensson vill inte bekräfta uppgifterna om att beslut är fattat om att bygga om den äldre tågmodellen, även om han säger att det diskuterats många gånger.

Men det måste ju innebära att ni ser en säkerhetsrisk med de här vagnarna?

– De vagnarna är konstruerade på ett sätt som är godkänt av Transportstyrelsen. Det är ingen konstig konstruktion.