Tack alla som säger snälla ord om mitt engagemang i vackra mejl och bloggkommentarer. En av dem som berömmer är Eskilstuna-kurirens Alex Voronov. I dag skriver han en mycket bra ledarkrönika om SJ:s gissnings- och viskningslek. Läs den!

Framför allt tycker jag att min insats är naturlig och tyvärr också otillräcklig. Vill du hjälpa mig i arbetet så är det här några av punkterna som borde göras:

  • Ställa chefen för SJ:s säkerhetsavdelning till svars för alla ovan nämnda brister.
  • Kolla om det finns övervakningskameror som har bilder från olyckan.
  • Få klarhet om polisen har en pågående utredning. Jag har sökt samordningen på Norrmalm säkert tjugo gånger utan att få svar. De om några ska veta om ärendet finns någonstans. Diariet har jag kollat med och de har ingen notering. (Trots min anmälan, och att det enligt alla man frågar ingår i rutinerna att polis ska kopplas in när en person skadats).
    En än så länge obekräftad uppgift säger dock att det ska finnas en pågående polisutredning. Konstigt att de inte sökt mig som vittne, kan jag tycka i sånt fall.
  • Intervjua konduktören. Jag har all förståelse i världen om hon inte vill prata, men som som jag skrev tidigare är hon också ett offer som verkligen har en viktig berättelse att vittna om sin arbetssituation.
  • Fråga Transportstyrelsen, som är övervakningsmyndighet för SJ:s utredning, hur säkra de känner sig på att internutredningen blir bra gjort och om det verkligen är ett bra system.
  • Ge Statens haverikommissions förklaring till varför de inte utreder ärendet. (Jag har den inspelad någonstans…)

Kan säkert finnas fler saker, men det är de jag spontant tänker på just nu. Vill du hjälpa till är du välkommen. Om du inte är journalist och publicerar svaren under en annan ansvarig utgivare först är mitt krav att du har intervjun inspelad, eller på något annat sätt kan styrka uppgifterna, för att publicera här.

Men som sagt, ta gärna ansvar för någon av punkterna ovan! Om du vill får du gärna berätta i kommentarsfältet att du gör det!